cheap nfl jerseys wholesale nfl jerseys cheap jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl jerseys wholesale nfl jerseys wholesale nfl jerseys wholesale nfl jerseys wholesale jerseys wholesale jerseys wholesale jerseys
Lida Daidaihua Viagra Viagra Viagra Cialis Generika Levitra Tabletten kaufen Kamagra kaufen Viagra und seine Analoga Viagra Generka Priligy Dapoxetin Viagra kaufen Viagra rezeptfrei kaufen Super Kamagra Viagra online kaufen Testosteron Viagra rezeptfrei Viagra bestellen Cialis Original rezeptfrei Viagra kaufen Generika Testpakete Viagra bestellen Cialis kaufen Zyban Generika Cialis Beipackzettel Viagra Original Original Testpakete Oral Jelly Kamagra Cialis und Alkohol Cialis Soft Lida daidaihua
KPF2 - Koperasi Permodalan Felda Malaysia 2 Berhad

 

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA 502
 
AKTA KOPERASI 1993
 
Suatu Akta untuk membuat peruntukan bagi penubuhan, pendaftaran, pengawalan dan pengawalseliaan koperasi; untuk menggalakkan perkembangan koperasi mengikut nilai-nilai kejujuran, kebolehpercayaan dan ketelusan koperasi bagi menyumbang ke arah mencapai objektif sosioekonomi negara dan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya.
[22 Januari 1994, P.U. (B) 37/1994]
 
MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat dan persetujuan Dewan Negara dan Dewan Rakyat yang bersidang dalam Parlimen, dan dengan kuasa daripadanya, seperti yang berikut:

 

Bahagian 1 : Permulaan

 

Bahagian 2 : Pendaftaran

 

 

Bahagian 3 : Kewajipan dan keistimewaan koperasi berdaftar

 

 

Bahagian 4 : Hak-hak dan liabiliti anggota

 

 

Bahagian 5 : Organisasi dan pengurusan koperasi berdaftar

 

 

Bahagian 6 : Harta dan wang koperasi berdaftar

 

 

Bahagian 7 : Akaun dan audit

 

 

Bahagian 8 : Pemeriksaan, siasatan, pembubaran dan pertikaian

 

  

Bahagian 9 : Pelbagai

 

  

Bahagian 10 : Pemansuhan, kecualian dan peralihan