Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in H:\root\home\miranda1-001\www\kpf2\main\libraries\cms\application\cms.php on line 471

 

SEJARAH KOPERASI PERMODALAN FELDA 2 BERHAD

  • Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) telah meluluskan penubuhan KPF2 pada 15 April 2011. Penubuhan KPF2 adalah bertujuan memberi peluang kepada generasi baru FELDA terlibat dalam kelangsungan pembangunan kumpulan FELDA
  • KPF2 sedang giat melaksanakan aktiviti terutama mendapatkan seberapa ramai ahli. Di samping itu juga, KPF2 menggalakkan ahli memiliki modal syer dalam KPF2.
  • Keahlian KPF2 terbuka kepada generasi baru FELDA seluruh negara samada yang tinggal di dalam atau di luar rancangan, kakitangan FELDA, anak-anak kakitangan FELDA, pesara FELDA dan anak-anak pesara FELDA. Pihak KPF2 mengalu-alukan dan mempelawa semua generasi baru dan kakitangan FELDA menjadi ahli KPF2 serta memiliki modal syer dalam KPF2. 

PRINSIP KOPERASI
• Keanggotaan sukarela & terbuka
• Prihatin terhadap komuniti
• Bekerjasama antara koperasi-koperasi
• Pendidikan latihan & maklumat
• Kebebasan & autonomi
• Penglibatan ekonomi oleh anggota
• Kawalan demokrasi oleh anggota