Setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Ahli Lembaga Pengarah, pihak pengurusan, anggota dan semua pihak yang telah membantu memartabatkan KPF2 di persada koperasi negara sehingga berjaya merangkul beberapa anugerah:
  Anugerah 1
Anugerah 2
Anugerah 3
Anugerah 4