SEJARAH KOPERASI PERMODALAN FELDA 2 BERHAD

  • Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) telah meluluskan penubuhan KPF2 pada 15 April 2011. Penubuhan KPF2 adalah bertujuan memberi peluang kepada generasi baru FELDA terlibat dalam kelangsungan pembangunan kumpulan FELDA
  • KPF2 sedang giat melaksanakan aktiviti terutama mendapatkan seberapa ramai ahli. Di samping itu juga, KPF2 menggalakkan ahli memiliki modal syer dalam KPF2.
  • Keahlian KPF2 terbuka kepada generasi baru FELDA seluruh negara samada yang tinggal di dalam atau di luar rancangan, kakitangan FELDA, anak-anak kakitangan FELDA, pesara FELDA dan anak-anak pesara FELDA. Pihak KPF2 mengalu-alukan dan mempelawa semua generasi baru dan kakitangan FELDA menjadi ahli KPF2 serta memiliki modal syer dalam KPF2. 

OBJEKTIF

Objektif penubuhan KPF2 adalah seperti berikut :
  1. Menggalakkan semangat menyimpan untuk pelaburan di kalangan generasi baru. 
2. Badan pelaburan utama generasi baru FELDA.
3. Peluang kepada generasi baru terlibat sama dalam  aktiviti pembangunan FELDA.
4. Mengekalkan generasi baru peneroka di dalam kelompok pembangunan FELDA secara keseluruhannya.

PRINSIP KOPERASI

• Keanggotaan sukarela & terbuka
• Prihatin terhadap komuniti
• Bekerjasama antara koperasi-koperasi
• Pendidikan latihan & maklumat
• Kebebasan & autonomi
• Penglibatan ekonomi oleh anggota
• Kawalan demokrasi oleh anggota